SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) Płatność gotówką – za pobraniem, przy odbiorze przesyłki

b) Płatność gotówką – przy odbiorze osobistym zamówienia

c) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank: PKO BP S.A.

Numer rachunku: 41 1020 4580 0000 1902 0162 6381

d) Płatności elektroniczne online

2. Termin płatności

a) W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych do daty zawarcia Umowy Sprzedaży - nieopłacone w tym terminie zamówienia będą anulowane

b) W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności gotówką – za pobraniem, przy odbiorze przesyłki, bądź płatności gotówką przy osobistym odbiorze zamówienia, Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

3. Obsługę płatności elektronicznych i płatności kartą prowadzi:

a) PayU SA – Spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającym Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.

b) TPay.com – System płatności TPay.com należy do spółki Krajowy Integrator Płatności SA z siedzibą w Poznaniu, 61-808 Poznań, przy ul. Św. Marcin 73/6, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP27/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000412357, o kapitale zakładowym w wysokości 4.848.500 PLN, w całości opłaconym, posiadającym Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 7773061579, REGON: 300878437.